Aktuality

UMB ako prvá požiadala o akreditáciu systému kvality

Univerzita Mateja Bela ako prvá požiadala o posúdenie vnútorného systému zabezpečovania kvality. SAAVŠ bude preverovať aj spokojnosť študentov či kvalitu študijných programov Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici sa stala historicky prvou ...

Viac...

Tematická správa – Súhrnná správa o zisteniach prieskumu názorov študentov (Akademická štvrťhodinka)

Agentúra zverejňuje tematickú správu pod názvom Súhrnná správa o zisteniach prieskumu názorov študentov (Akademická štvrťhodinka). Jej cieľom bolo získať komplexný pohľad vysokoškolských študentov na Slovensku na ich štúdium a študentský ...

Viac...

Veríme, že vysoké školstvo a vedecký výskum budú aj na Slovensku vnímané ako investícia do budúcnosti (SAAVŠ na valnom zhromaždení združenia Európskych agentúr pre kvalitu vysokých škôl – ENQA)

Kvalita vysokého školstva je širšou témou v Európe, nielen na Slovensku. Ťažiskom diskusií sa stáva riadenie kvality medzinárodných študijných programov, keďže ich počty narastajú a narážajú na rozdiely v národných ...

Viac...

Vyhlásenie súvisiace s teroristickým útokom na Zámockej ulici v Bratislave

Výkonná rada Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo v súvislosti s teroristickým útokom na Zámockej ulici v Bratislave odsudzuje akýkoľvek prejav neznášanlivosti, nenávisti, dehumanizácie, bez ohľadu na to, kto je cieľom útokov, ...

Viac...

Ako zlepšiť akreditácie vysokých škôl a kvalitu vzdelávania sa radili agentúry v Bratislave na V4QA Fóre

O tom, ako zlepšovať vysokoškolské vzdelávanie a ako lepšie akreditovať sa radili predstavitelia akreditačných agentúr krajín Vyšehradskej štvorky na V4QA Fóre v Bratislave. Kvalita vysokoškolského vzdelávania je aktuálnou a naliehavou ...

Viac...

Vyhlásenie – Smútime s akademickou obcou

Sme šokovaní z tragickej udalosti, ktorá sa stala v nedeľu večer na Zochovej ulici v Bratislave, a najmä z jej tragických následkov, kedy vyhasli životy mladých ľudí, študentov. Snažíme sa napomáhať vysokým školám zlepšovať kvalitu ...

Viac...

Slovenské vysoké školy bližšie k európskej elite v riadení kvality. Lakmusom bude ak SAAVŠ získa členstvo v európskom registri EQAR a v európskom združení agentúr ENQA

Slovensko navštívili vysokí predstavitelia európskych organizácií zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania ENQA a EQAR. Cieľom stretnutia bolo zhodnotiť progres v zavádzaní systémov zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania v Slovenskej republike a najmä krokov akreditačnej agentúry ...

Viac...

Všetky slovenské vysoké školy prešli na nové štandardy

Všetky slovenské vysoké školy aj univerzity sa úspešne adaptovali na nové štandardy. Zaviedli svoje vnútorné kontrolné mechanizmy na zabezpečovanie kvality vzdelávacieho procesu a preverili všetky svoje študijné programy. Výsledkom tohto procesu ...

Viac...