Aktuality

Zverejnili medzinárodné hodnotenie akreditačnej agentúry

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo (SAAVŠ) podstúpila náročné medzinárodné hodnotenie ENQA. Zverejnená hodnotiaca správa potvrdzuje súlad s Európskymi normami zabezpečovania kvality vzdelávania ESG. Ide o dôležitý krok k plnému začleneniu slovenského vysokého...

Viac...

Na názore študentov záleží – SAAVŠ predlžuje prieskum názorov doktorandov na kvalitu vzdelávania

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo (SAAVS) realizuje dotazníkový prieskum, v ktorom sa pýta na názory študentov doktorandského štúdia. Ide o doplnkové preverovanie stavu k prebiehajúcim akreditáciám. Študenti môžu dotazník vyplniť...

Viac...

Výberové konanie na pozíciu Odborný referent pre podporu manažmentu/ Správca sociálnych sietí

Miesto práceNámestie slobody 11, Bratislava Druh pracovného pomeruplný úväzok Termín nástupu1.11.2023/ Dohodou Mzdové podmienky (brutto) 1 600 EUR/mesiac Konečná výška odmeny bude stanovená na základe konkrétnych schopností, odbornej praxe a...

Viac...

Začína sa celoslovenský prieskum názorov doktorandov na kvalitu vzdelávania

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo (SAAVŠ) začína oslovovať doktorandov slovenských vysokých škôl s možnosťou odpovedať na otázky týkajúce sa kvality štúdia na treťom stupni vysokoškolského vzdelávania. Výsledky prieskumu budú slúžiť...

Viac...

Akademický rok začína a akreditácie pokračujú.Jedna z najväčších výziev vysokých škôl však pretrváva. Ako ju vyriešili v Česku?

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo (SAAVŠ) obnovuje návštevy expertných skupín na vysokých školách v ďalšom týždni. Budú pokračovať v overovaní vnútorného riadenia kvality vzdelávania na školách, ktoré začalo ešte...

Viac...

Výberové konanie na pozíciu Právnik

Miesto práceNámestie slobody 11, Bratislava Druh pracovného pomeruplný úväzok Termín nástupu01.09.2023 alebo dohodou Mzdové podmienky (brutto) 1 600 – 2 100 EUR/mesiac Základná mzda – konečná výška bude stanovená na...

Viac...

Výberové konanie na pozíciu Projektový manažér/koordinátor akreditačných činností

Miesto práceNámestie slobody 11, Bratislava Druh pracovného pomeruplný úväzok Termín nástupu01.09.2023 / dohodou Mzdové podmienky (brutto) 1 600 – 2 000 EUR/mesiac Konečná výška odmeny bude stanovená na základe konkrétnych...

Viac...

Výberové konanie na pozíciu Administratívny pracovník akreditačných činností

Miesto práceNámestie slobody 11, Bratislava Druh pracovného pomeruplný úväzok Termín nástupu01.09.2023 / dohodou Mzdové podmienky (brutto) 1 500 – 1 700 EUR/mesiac Konečná výška bude stanovená na základe konkrétnych schopností...

Viac...