Aktuality

Tento týždeň v SAAVŠ

rokuje s Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR o legislatívnych zmenách zúčastňuje sa stretnutia ENQA CEO s Európskou komisiou oslavuje 30 rokov Maďarského akreditačného výboru (MAB) v Budapešti...

Viac...

Tento týždeň v SAAVŠ

pokračovanie v zhromažďovaní spätnej väzby z posudzovaní vysokých škôl zapojenie sa do panelovej diskusie ENQA o zabezpečovaní kvality výskumu diskusia o študentskom prieskume pod vedením Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a...

Viac...

Možnosť podávať žiadosti o akreditáciu habilitačných konaní a akreditáciu inauguračných konaní

Agentúra sprístupnila elektronické formuláre žiadosti o akreditáciu habilitačných konaní a akreditáciu inauguračných konaní (akreditácia = udelenie práv uskutočňovať). Vysoké školy, ktoré po posúdení ich vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania získali...

Viac...

Tento týždeň v SAAVŠ

spätná väzba od rektorov a osôb zodpovedných za zabezpečovanie kvality – návšteva dvoch slovenských vysokých škôl po posúdení súladu vnútorného systému zabezpečovania kvality  74. zasadnutie výkonnej rady agentúry...

Viac...

Tento týždeň v SAAVŠ

účastní sa na ENQA Leadership Development Programme v Budapešti, ktorý slúži ako cielené školenie profesionálnych zamestnancov členských a pridružených agentúr zabezpečujúcich kvalitu účastní sa online stretnutia ENQA pre predsedov/generálnych riaditeľov...

Viac...

Európski ministri aktualizujú vysokoškolské politiky – v Tirane dohodli úpravu noriem

V dňoch 29.-  30. mája 2024 sa konala v albánskej Tirane ministerská konferencia krajín Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania EHEA, ktorý dnes združuje už 49 krajín. Ide o ďalšiu v poradí...

Viac...

Stretnutie k podávaniu žiadostí o akreditáciu habilitačných konaní a inauguračných konaní

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo organizuje on-line stretnutie k otázkam súvisiacim s podávaním žiadostí o akreditáciu habilitačných konaní a inauguračných konaní (HIK) podľa § 31 Zákona č. 269/2018 Z. z...

Viac...

Tento týždeň v SAAVŠ

účastní sa na konferencii ministrov zodpovedných za vysokoškolské vzdelávanie v rámci bolonského procesu #EHEA2024Tirana, ktorá sa zameriava na niekoľko oblastí vrátane výziev implementácie hlavných záväzkov bolonského procesu, európskou perspektívou internacionalizácie...

Viac...