pondelok, 29 novembra, 2021

Najnovšie aktuality


Výzva na podávanie prihlášok na zápis do zoznamu posudzovateľov Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo (ďalej len „agentúra“) podľa zákona č. 269/2018 Z. z. …

Viac…

Výberové konanie Vedúci kancelárie

Prihlášky do výberového konania na funkciu vedúceho kancelárie agentúry (zákon 269_2018 Z. z.) sa podávajú do 14.09. …

Viac…