Tematická správa – Prvotné zistenia z prieskumu názorov študentov na kvalitu vzdelávania v doktorandskom štúdiu

Tematické správy TOP

Tematická správa prináša prvé výsledky týkajúce sa vnímania kvality poskytovaného doktorandského štúdia z pohľadu študentov, vyhodnotenie odpovedí na zatvorené otázky, v niektorých prípadoch aj v druhostupňovom triedení.

Prvotné zistenia z prieskumu názorov študentov na kvalitu vzdelávania v doktorandskom štúdiu