Revízia študijných programov vysokých škôl

Tlačové správy

V utorok dňa 06.10.2020 sa konala Slovenská rektorská konferencia, kde vystúpil aj predseda Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo pán prof. Robert Redhammer s témou Revízií študijných programov vysokých škôl.

Úplné znenie tlačovej správy je dostupné v prílohe článku.