Vyhlásenie Výkonnej rady SAAVŠ zo dňa 17.3. 2022 k medializovanej kritike

Archív Tlačové správy

Stanovisko Výkonnej rady SAAVŠ k medializovanej kritike svojej činnosti členom výkonnej rady Bálintom Lovászom a bývalou zamestnankyňou Renátou Hall a k súvisiacemu návrhu zmien zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania


Dokumenty na stiahnutie: