Zlepšovanie kvality vysokých škôl je spoločným záujmom poslancov aj agentúry

Tlačové správy

Vo štvrtok 22.10.2020 sa konalo stretnutie poslancov Národnej rady SR a členov výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry k možným úpravám zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania.

Úplné znenie tlačovej správy je dostupné v prílohe článku.