Viac ako tisíc záujemcov sa hlási za posudzovateľov do pracovných skupín akreditačnej agentúry

Aktuality

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo prijala 1122 žiadostí o zápis do zoznam  posudzovateľov. Prihlášky vyplnili nie len odborné kapacity z prostredia vysokých škôl, či vedy, ale aj z radov podnikateľského sektora, študenti i experti zo zahraničia.

Agentúra pripravila a zverejnila formulár pre záujemcov, ktorý bolo možno vyplniť a zaslať on-line do 20. decembra 2019 a túto možnosť využilo 903 záujemcov  zo Slovenska. Záujemcovia zo zahraničia, ktorých evidujeme 219 mali možnosť posielať prihlášky do 15. januára 2020. Z celkového počtu zahraničných sa prihlásilo 113 českých expertov a 109 anglicky hovoriacich zahraničných záujemcov.

„Prekvapil nás tak obrovský záujem žiadateľov, ktorí sa registrovali a majú záujem aktívne sa podieľať na nových akreditáciách a zlepšovaní kvality vysokých škôl na Slovensku“, povedal Robert Redhammer, predseda výkonnej rady agentúry. „Tak široký záujem svedčí nielen o dôležitosti pripravovaných zmien vo vysokom školstve pre Slovensko ale aj o šírke a hĺbke týchto zmien, ktoré do slovenského vysokého školstva prichádzajú“ dodal.

Registrovaní záujemcovia musia spĺňať podmienky pre zaradenie do zoznamu posudzovateľov, má ktoré SAAVŠ zverejnené na webovej stránke. Ďakujem všetkým uchádzačom za zaslanie žiadosti. V súčasnosti sa zaoberáme každou jednou prijatou žiadosťou a už na najbližšie zasadnutie výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo predložím prvú skupinu uchádzačov na schválenie ich zaradenia do zoznamu posudzovateľov.“uviedol Robert Redhammer, „Je našim cieľom, aby sme vytvorili čo najširší zoznam posudzovateľov, a tiež aby v čo najkratšom čase boli pripravení na prácu v pracovných skupinách. Preto už teraz pripravujeme vzdelávací program, doplnil predseda výkonnej rady.