Ukončenie výzvy na zápis do zoznamu posudzovateľov SAAVŠ

Aktuality

Prihlasovanie do zoznamu posudzovateľov Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo bolo oficiálne ukončené.

K 15.1.2020 sa registrovalo celkom 1 122 uchádzačov.


Počty slovenských posudzovateľov:  903

Z toho 16 Slovákov pôsobiacich v zahraničí


Počty zahraničných posudzovateľov: 219

Z toho: Českí experti: 113

Anglicky hovoriaci: 106


Ďakujeme všetkým uchádzačom za odoslanie žiadosti na pozíciu posudzovateľa Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo.

Všetky žiadosti posúdime a čoskoro budeme kontaktovať vybraných uchádzačov.