Faktúry

 

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo zverejňuje na svojom webovom sídle objednávky a faktúry na základe zákona NR SR č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Zverejňované sú objednávky tovarov a služieb vyhotovené po 5. júni 2019 a faktúry na tovary a služby doručené alebo zaplatené po 5. júni 2019.

Povinne zverejňované zmluvy uzavreté po 1. januári 2011, ktorých účastníkom je SAAVŠ, sa zverejňujú v Centrálnom registri zmlúv.

ČísloDodávateľSídloIČOFakturované plnenieHodnota plneniaDátum doručeniaČíslo zmluvyČíslo objednávky
DF190051Profesia, spol. s r.o.Pribinova 19, 811 09 Bratislava35800861Balík služieb - Credit 5394,8022.08.20192019/0032
DF190050Slovenská Pošta, a.s.Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica36631124Poštovné10,5019.08.2019
DF190049LKC partners, s.r.o.Tomášikova č. 10/G, 821 03 Bratislava47234971Právne služby1.152,0019.08.2019002/2019
DF190048Slovakia Online s.r.o.Riazanská 57, 831 03 Bratislava31402445Monitoring médií174,0014.08.20192019/0023
DF190047Doxx - Stravné lístky, spol. s r..o.Kálov 356, 010 01 Žilina36391000Stravné lístky480,5014.08.2019001/2019
DF190046O2 Slovakia, s.r.o.Einsteinova 24, 851 01 Bratislava35848863mobilné volania43,2508.08.2019006/2019
DF190045Doxx - Stravné lístky, s.r.o.Kálov 356, 010 01 Žilina36391000Stravné lístky443,8508.08.2019001/20192019/0030
DF190044O2 Slovakia, s.r.o.Einsteinova 24, 851 01 Bratislava35848863mobilné volania60,1207.08.2019006/2019
DF190043Ing. Pavol Regina - "REGINA"Hattalova 12, 831 03 Bratislava11636653Kancelársky materiál148,4101.08.20192019/0027
DF190042Orange Slovensko, a.s.Metodova 8, 821 08 Bratislava35697270mobilné volania25,0401.08.2019
DF190041Datacomp, s.r.o.Moldavská cesta II 49, 040 11 Košice36212466Kancelársky materiál60,9001.08.20192019/0028
DF190040GAST TOM, s.r.o.Šášovská 14, 851 01 Bratislava44822316Občerstvenie a personál na Konferenciu SAAVŠ908,9001.08.20192019/0029
DF190039Doxx - Stravné lístky, spol. s r.o.Kálov 356, 010 01 Žilina36391000Karta DOXX18,00010.07.2019001/20192019/0026
DF190038O2 Slovakia, s.r.o.Einsteinova 24, 851 01 Bratislava35848863mobilné volania13,2808.07.2019006/2019
DF190037Marek Andráši - EucleanNarcisová 803/48, 821 01 Bratislava43653596Upratovanie kancelárskych priestorov340,0008.07.20192019/0025
DF190036Petit Press, a.s. - divízia BratislavaLazaretská 12, 811 08 Bratislava35790253Oznámenie v denníku SME - 12.6.201963,4108.07.20192019/0024
DF190035Ministerstvo financií SRŠtefanovičova 5, 817 82 Bratislava151742Ubytovanie v zariadení Vila Krista Trenčianske Teplice82,0008.07.20192019/0013
DF190034Slovakia Online, s.r.o.Riazanská 57, 831 03 Bratislava31402445Monitoring médií 2019174,0008.07.20192019/0023
DF190033Orange Slovensko, a.s.Metodova 8, 821 08 Bratislava35697270mobilné volania0,0421.06.2019
DF190032Ing. Viliam Bedeč - 4TIMOndavská 12, 821 08 Bratislava44085117zhotovenie webovej stránky na doméne www.saavs.sk760,0020.06.2019005/2019