Odporúčania OECD pre zvýšenie kvality vysokoškolského vzdelávania v SR

Aktuality Projekty TOP

Slovenský inštitút pre stratégie a analýzy (ISA) Úradu vlády SR, Európska komisia a Organizácia pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) za posledný rok realizovali projekt s názvom „Zlepšovanie vysokoškolského vzdelávania v Slovenskej republike“. Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo bola externým partnerom projektu, poskytovala niektoré vstupy a bola požiadaná spoluorganizovať záverečné online podujatie, na ktorom boli prezentované výsledky projektu.


Záverečná správa projektu obsahuje hodnotenie výkonnosti slovenského vysokoškolského vzdelávania, akčný plán reformy so zameraním na zlepšenie riadenia a financovania vysokoškolského  vzdelávania a medzinárodné príklady z praxe v oblasti reformovania vysokoškolského vzdelávania, ktoré môžu byť užitočné pre tvorcov politík a predstaviteľov inštitúcií.


So súhlasom OECD si vám dovoľujeme ponúknuť report v originálnom anglickom znení pod názvom „Zlepšovanie vysokoškolského vzdelávania v Slovenskej republike“.

V prípade, ak by ste mali záujem o sprístupnenie slovenskej verzie tretej kapitoly reportu OECD, ktorá obsahuje Akčný plán na zlepšenie vysokoškolského vzdelávania v SR, tak nás kontaktujte na mailovej adrese kvalita [at] saavs.sk

https://www.facebook.com/SAAVS.sk/videos/995445034371340