Akadémia Policajného zboru v Bratislave

Akadémia Policajného zboru v Bratislave

    Sklabinská 8414/1, 835 17 Bratislava 35, Slovenská republika
   www.akademiapz.sk