Na schôdzi Výboru NR SR predseda SAAVŠ spoločne s ministrom školstva predstavili návrh akreditačných štandardov

Aktuality

Dňa 2. júna 2020 sa konala 7. schôdza Výboru NR SR pre vzdelanie, vedu, mládež a šport pod vedením predsedu výboru Richarda Vašečku. Na zasadnutí sa zúčastnil tiež minister školstva vedy, výskumu a športu SR, pán Branislav Gröhling, ktorý spolu s predsedom SAAVŠ prof. Robertom Redhammerom predstavili poslancom návrh akreditačných štandardov.  

Medzi hosťami boli takisto predstavitelia vysokoškolských reprezentácií – Študentskej rady vysokých škôl, Rady vysokých škôl a Slovenskej rektorskej konferencie, čo výrazne prispelo ku konštruktívnej a dynamickej diskusii. Počas rokovania padlo mnoho námetov, ako efektívne prispieť k zlepšovaniu vysokoškolského vzdelávania, s čím primárne súvisí sfinalizovanie akreditačných štandardov. Minister školstva počas zasadnutia niekoľkokrát vyzdvihol, že je potrebné rešpektovať nezávislosť SAAVŠ a vyjadril dôveru v jej prácu. Zároveň predseda SAAVŠ ubezpečil prítomných, že je otvorený diskusii s odborníkmi o budúcnosti kvality vysokých škôl a privíta aktivity ministerstva smerujúce k spružneniu vnútorného riadenia vysokých škôl a k ich otváraniu sa. Okrem legislatívnych a finančných nástrojov ministerstva treba počítať aj s tlakom na zvyšovanie kvality vzdelávania zo strany agentúry. Zároveň podotkol “Vysoké školy potrebujú čím skôr poznať pravidlá hry, preto agentúra chce schvaľovanie štandardov ukončiť čo najskôr.”