Návrh sadzobníka poplatkov za úkony Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo na pripomienkovanie verejnosťou

Aktuality

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo sprístupňuje na verejné pripomienkovanie návrh sadzobníka poplatkov za úkony Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo.
Tento návrh je dostupný na webovom sídle agentúry.

Pripomienky k návrhu sadzobníka poplatkov za úkony Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo je možné podávať agentúre do 20. apríla 2020 prostredníctvom elektronického formulára.

Pripomienky doručené počas tejto lehoty budú následne vyhodnotené a ich vyhodnotenie spolu s návrhom predložené Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR.