Oznámenie pre uchádzačov o zápis do zoznamu posudzovateľov Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo

Aktuality

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo (ďalej len „Agentúra“) prijala viac ako 1100 žiadostí uchádzačov o zápis do zoznamu posudzovateľov. Tieto žiadosti priebežne verifikuje, predkladá na rozhodnutie o zaradení na zasadnutia výkonnej rady Agentúry a následne ich zaraďuje do programu školení. Do dnešného dňa bolo do zoznamu posudzovateľov zapísaných prvých 313 expertov. Zvyšné návrhy budú predložené na najbližšie zasadnutie výkonnej rady Agentúry v apríli 2020.
Následne budú všetci uchádzači kontaktovaní a informovaní prostredníctvom e-mailu. Rovnako budú informovaní aj tí uchádzači, ktorí kritéria nespĺňajú alebo nemajú kompletnú prihlášku. 

Ďakujeme za porozumenie.