Podávanie žiadosti o udelenie akreditácie študijného programu

Realizované podujatia

Sekcia: Podujatia, Realizované podujatia


Vysoké školy majú možnosť podávať žiadosť o udelenie akreditácie študijného programu podľa § 30 zákona č. 269/2018 Z. Z. z. v študijnom odbore a stupni, v ktorom už majú oprávnenie na uskutočňovanie študijných programov do 31. marca 2021. S cieľom podporiť vysoké školy pri príprave a podávaní žiadosti o udelenie akreditácie takýchto študijných programov, agentúra zorganizovala pre vysoké školy spoločné konzultácie. Podujatia boli určené pre osoby zodpovedné za prípravu žiadostí o udelenie akreditácie nových študijných programov a osoby s prístupom do IS SAAVS.

Spoločná konzultácia k podávaniu žiadosti o udelenie akreditácie študijného programu I.

Online konzultácia k postupu podávania žiadostí sa uskutočnila 5. 2. 2021 a 9. 2. 2021.

Spoločná konzultácia k podávaniu žiadosti o udelenie akreditácie študijného programu II.

On-line konzultácia sa uskutočnila 19. 2. 2021