Prešovská univerzita v Prešove

Prešovská univerzita v Prešove

    Ul. 17. novembra č.15, 080 01 Prešov, Slovenská republika
   www.unipo.sk