Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

    Šrobárova 2, 041 80 Košice, Slovenská republika
   www.upjs.sk