Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

    Košťova 1, 040 01 Košice, Slovenská republika
   www.vsbm.sk