Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o.

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o.

    Nám. 1. mája 1, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
   www.vssvalzbety.sk