Čo si myslia doktorandi o kvalite vzdelávania? Prvé výsledky celoslovenského prieskumu.

Aktuality TOP

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo (SAAVŠ) zverejnila tematickú správu o prieskume názorov študentov a absolventov doktorandského štúdia na kvalitu vzdelávania. Prieskum sa uskutočnil online v októbri a novembri 2023, s účasťou 1 525 respondentov, čo predstavuje návratnosť dotazníkov cez 21%. Cieľom bolo získať pohľad na vnímanie kvality vzdelávania a skúsenosti doktorandov v rámci 3. stupňa vysokoškolského vzdelávania na Slovensku.

Celú tlačovú správu nájdete tu.