Oznámenie o schválení zmien a doplnení metodiky na vyhodnocovanie štandardov

Aktuality TOP

Výkonná rada SAAVŠ schválila návrh na zmenu a doplnenie metodiky na vyhodnocovanie štandardovpredložený na jej
26. zasadnutí dňa 18. februára 2021.

Príslušné dokumenty sú k dispozícii pod položkou hlavného menu Štandardy > Metodika na vyhodnocovanie štandardov.