Návrh štandardov na pripomienkovanie verejnosťou

Aktuality

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo sprístupňuje na verejné pripomienkovanie návrh štandardov. Kompletný materiál je dostupný v sekcii Dokumenty – Vnútorné predpisy.  Písomné pripomienky k návrhu štandardov je možné predkladať agentúre do 5. decembra 2019 na e-mailovú adresu info@saavs.sk