Padli prvé rozhodnutia agentúry k akreditáciám vysokých škôl

Tlačové správy

V piatok dňa 4. 9. 2020, Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo na tlačovom brífingu informovala o prvých rozhodnutiach k akreditáciám vysokých škôl. Agentúra rozhodla vo vzťahu k 168 študijným programom a k 21 právam vysokých škôl uskutočňovať habilitačné konanie a inauguračné konanie.

Úplné znenie tlačovej správy je dostupné v prílohe článku.