Výberové konanie

Aktuality TOP Voľné pracovné miesta

Administrátor akreditačných činností Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo

Miesto práce
Námestie slobody 11, Bratislava

Druh pracovného pomeru
plný úväzok

Termín nástupu
01.10.2020

Mzdové podmienky (brutto)
1 300 EUR/mesiac (konečná výška odmeny bude stanovená na základe konkrétnych schopností, odbornej praxe a predpokladov uchádzača)

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

– administrácia a zabezpečovanie agendy agentúry v oblasti akreditačných konaní podľa zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
– zabezpečovanie procesného spracovania žiadostí vysokých škôl a ďalších akreditačných procesov,
– koordinácia a zabezpečovanie agendy pracovných skupín výkonnej rady agentúry,
– zabezpečovanie komunikácie s členmi pracovných skupín, so žiadateľmi o akreditáciu,
– príprava a zabezpečovanie podkladov na zasadnutia výkonnej rady agentúry,
– spolupodieľanie sa na aktualizácii zoznamu posudzovateľov a na školeniach posudzovateľov,
– podieľanie sa na príprave analytických podkladov týkajúcich sa oblasti pôsobnosti agentúry,
– podporné činnosti pri výkone administratívneho chodu kancelárie agentúry,
– iné úlohy na základe zadania.

Zamestnanecké výhody, benefity

Práca v rozvíjajúcej sa inštitúcii a v dobrom kolektíve, podpora vzdelávania a odborného rastu. Informácie k ostatným benefitom budú poskytnuté pri osobnom stretnutí.

Informácie o výberovom konaní

Zoznam požadovaných dokladov:
– profesijný štruktúrovaný životopis,
– motivačný list,
– kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní; pri zahraničnom diplome aj rozhodnutie ministerstva o uznaní zahraničného diplomu za rovnocenný diplomu získanému po absolvovaní vysokoškolského vzdelania na území SR,
– čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
– súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov na účel výberového konania
– čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

9.9.2020

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Počet rokov praxe

1

Osobnostné predpoklady a zručnosti

– analytické myslenie,
– dôslednosť, presnosť,
– dobré komunikačné schopnosti,
– znalosť anglického jazyka na úrovni B2 až C2

Kontakt

Kontaktná osoba: Mgr. Lucia Bittnerová
E-mail: lucia.bittnerova@saavs.sk