Tento týždeň v SAAVŠ

Aktuality TOP
  • účastní sa na ENQA Leadership Development Programme v Budapešti, ktorý slúži ako cielené školenie profesionálnych zamestnancov členských a pridružených agentúr zabezpečujúcich kvalitu
  • účastní sa online stretnutia ENQA pre predsedov/generálnych riaditeľov členských agentúr asociácie o otázkach strategického významu pre agentúry zabezpečujúce kvalitu