Vymenované posledné orgány agentúry

Aktuality

S účinnosťou od 1. februára 2020 vymenovala ministerka školstva, vedy, výskumu a športu členov a náhradníka Komisie Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo pre posudzovanie námietok (odvolacia komisia) v zložení:

JUDr. Peter Štrpka, PhD.    
JUDr. Marcel Jurko, PhD.
Mgr. Roman Oleksik, LL.M.
prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.
prof. Ing. Jozef Mihok , PhD.

prof. JUDr. Margita Prokeinová, PhD. (náhradník člena)

Prvé zasadnutie odvolacej komisie sa uskutočnilo v pondelok, 3. februára 2020 v priestoroch agentúry. Za predsedu si členovia zvolili prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.

Za kontrolóra Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo bol ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu vymenovaný pán Ing. Ivan Hargaš.

Tým sa zavŕšilo kreovanie orgánov agentúry.