Agentúra zverejnila plán tematických analýz, budú bývať dve ročne

Archív Tlačové správy

Plán počíta s každoročným zverejňovaním jednej správy zameranej na závery z akreditácií vysokých škôl a druhej s užším tematickým vymedzením. V tomto roku to budú závery z prvých akreditácií študijných programov už podľa nových akreditačných štandardov a závery z prieskumu študentskej spokojnosti „Akademická štvrťhodinka“.