Zosúlaďovanie habilitačných a inauguračných konaní so štandardmi

TOP

Pozývame Vás na on-line stretnutie k zosúlaďovaniu habilitačných a inauguračných konaní so štandardmi pre habilitačné a inauguračné konanie.

Budeme sa zaoberať požiadavkami na habilitačné a inauguračné konania (HIK), postupmi pri zosúlaďovaní, pokračovaní alebo rušení odborov HIK a prílohami žiadostí súvisiacimi s HIK.

Podujatie je určené pre osoby zodpovedné za vnútorný systém zabezpečovania kvality, osoby personálne zabezpečujúce odbory habilitačného a inauguračného konania, členov vedeckých rád, vysokoškolských učiteľov, posudzovateľov SAAVS.


On-line podujatie sa uskutoční v piatok 25. 2. 2022 o 9:00 v MS TEAMS.
Prosíme o registráciu na podujatie do 24. 2. 2022 do 14:00 hod.
Registrácia: https://forms.office.com/r/uaL7uMi9Tt

Prístup na podujatie na základe registrácie Vám zašleme 24. 2. 2022 po 14:00. Hromadné registrácie (meno, priezvisko, e-mail) je možné zasielať na: zuzana.sindlerova@saavs.sk