Aj učiteľstvo cudzích jazykov prechádza konsolidáciou

Aktuality Tlačové správy TOP

Utlmovanie vysokoškolských študijných programov a nevypisovanie prijímacích konaní na mnohé vysokoškolské študijné programy je realitou dnešných dní. Vysoké školy upratujú.

Predstavitelia veľvyslanectiev Francúzska, Nemecka, Talianska a Španielska tlmočili znepokojenie nad poklesom možností vzdelávania týchto jazykov a kultúr v Slovenskej republike na stretnutí so zástupcami vysokých škôl a Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo na pôde ministerstva školstva, vedy výskumu a športu tento štvrtok.

Predseda výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry zdôraznil, že Slovensko má záujem na rozvoji vzdelávania a spolupráce aj v oblasti cudzích jazykov a kultúr. Avšak za posledných 15 rokov poklesol počet devätnásť-ročných mladých ľudí na Slovensku o dramatických 45 %. To sa pochopiteľne prejavuje aj v menšom počte uchádzačov o vysokoškolské štúdium celkovo.

V odbore filológia je napríklad registrovaných 380 študijných programov vysokých škôl zameraných na cudzie jazyky a v učiteľských odboroch viac ako 220 programov. Z nich už asi jedna tretina nemá registrovaných žiadnych študentov.

Vysoké školy začali programovo utlmovať vzdelávanie v oblastiach, o ktoré u nich bol malý záujem. Súvisí to aj so znižovaním financovania, aj s prípravou na nové akreditácie. Uchádzači o štúdium sa tak presúvajú na iné vysoké školy a pracoviská, o ktoré je väčší záujem a kde ich potom študuje viacej,“ povedal Robert Redhammer, predseda výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo. „To je žiaduca koncentrácia vzdelávania,“ dodáva.

Veľmi podporujeme vysoké školy, aby vstupovali do spolupráce zo zahraničnými vysokými školami, napríklad formou spoločných programov. V priamej previazanosti sa zvyšuje aj kvalita štúdia, študenti zažijú aj iné vzdelávanie, čo utužuje aj vzájomné medzinárodné porozumenie,“ uviedol Redhammer.

Prakticky to znamená, že sa zníži aj celkový počet študijných programov. Podľa priebežne monitorovaných informácií vysokých škôl, tieto plánujú zrušiť cez prázdniny viac ako tisíc neperspektívnych študijných programov. Do 1. septembra 2022 tak už ponúkajú len také, ktoré spĺňajú najnovšie požiadavky akreditačných štandardov. Po zrušení asi tisíc programov v minulom roku je redukcia celkového počtu asi o tretinu.


Kontakt pre médiá: Zlata Petrusová, zlata.petrusova [at] saavs.sk; t. č.: 0948/988 265