On-line podujatie k podávaniu žiadostí o posúdenie súladu vnútorného systému zabezpečovania kvality a súvisiacim zmenám legislatívy

Aktuality Realizované podujatia TOP

On-line podujatie sa uskutočnilo 29. apríla 2022.

Venovali sme sa podávaniu žiadostí o posúdenie súladu vnútorného systému zabezpečovania kvality podľa §24 zákona č. 269/2018 Z. z.

Zaoberali sme sa obsahom žiadosti a podkladov žiadosti, odporúčaným postupom pri ich príprave, podávaním žiadosti v IS SAAVS.

V úvode podujatia sme sa dotkli súvisiacich zmien legislatívy v oblasti vysokoškolského vzdelávanie.