Ako zlepšiť akreditácie vysokých škôl a kvalitu vzdelávania sa radili agentúry v Bratislave na V4QA Fóre

Aktuality Tlačové správy TOP

O tom, ako zlepšovať vysokoškolské vzdelávanie a ako lepšie akreditovať sa radili predstavitelia akreditačných agentúr krajín Vyšehradskej štvorky na V4QA Fóre v Bratislave. Kvalita vysokoškolského vzdelávania je aktuálnou a naliehavou témou najmä na Slovensku. Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo hostila svojich partnerov pod záštitou ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a s podporou Vyšehradského fondu.

Kľúčové pre všetky agentúry je napĺňanie Európskych štandardov a usmernení pre zasbezpečovanie kvality vysokoškolského vzdelávania (ESG 2015). Ide o najprepracovanejšiu normu v tejto oblasti v Európe a jej napĺňanie je podmienkou vstupu do združenia Európskych agentúr zabezpečovania kvality ENQA, ako aj pre zápis do Európskeho registraagentúr EQAR.

Všetky agentúry V4 by mali podstúpiť audit európskych organizácií na napĺňanie požiadaviek ESG 2015, tzv. ENQA Agency Review v dohľadnej dobe. Preto sa ich predstavitelia dohodli na spoločnej príprave zdieľaním skúseností a dobrej praxe. Osobitné podujatie k tejto téme agentúry usporiadajú začiatkom nasledujúceho roka.

SAAVŠ už požiadala ENQA o Agency Review, pričom do kalendára auditov v ENQA sa dostala na prvý polrok 2023. Ak uspeje, všetky výsledky akreditácií slovenských vysokých škôl budú zapisované do Európskeho registra akreditačných rozhodnutí DEQAR. To by mohlo priniesť nielen zlepšenie kvality poskytovaného vysokoškolského vzdelávania, ale aj zlepšiť reputáciu slovenským vysokým školám v zahraničí.

„Pre Slovensko je dôležité, aby agentúra splnila tieto požiadavky, aby bola zapísaná do európskeho registra rovnako, ako je zapísaných ďalších približne 50 agentúr iných krajín“ povedal Robert Redhammer, predseda výkonnej rady SAAVŠ. „Aj keď sme spolu so školami už urobili hodne, stále máme pred sebou veľa práce. Osobne mi záleží nielen na zlepšovaní vysokoškolského vzdelávania, ale aj na zlepšovaní reputácie slovenských vysokých škôl. Od ich reputácie sa totižto odvíja záujem mladých ľudí o získanie vzdelania na Slovensku a sprostredkovanie aj miesta kde budú žiť a pracovať“,dodáva Redhammer.

Zámer stretávať sa a koordinovať aktivity zamerané na zlepšovanie vysokoškolského vzdelávania vznikol minulý rok. Predstavitelia agentúr pre zabezpečovanie kvality vysokoškolského vzdelávania vtedy podpísali v Budapešti Memorandum o založení Fóra (V4QA Forum). Dňa 1. júla 2022 prevzala koordinačné úlohy Fóra Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo.

Šéfovia akreditačných agentúr sa dohodli na rotačnom princípe každoročného pracovného stretnutia V4QA Forum. Budúci rok bude predsedať V4 Česká republika, preto sa rokovanie uskutoční v Prahe.