Vyhlásenie súvisiace s teroristickým útokom na Zámockej ulici v Bratislave

Aktuality TOP

Výkonná rada Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo v súvislosti s teroristickým útokom na Zámockej ulici v Bratislave odsudzuje akýkoľvek prejav neznášanlivosti, nenávisti, dehumanizácie, bez ohľadu na to, kto je cieľom útokov, v tomto prípade to boli ľudia s inou ako väčšinovou sexuálnou orientáciou. Zároveň vyjadruje úprimnú sústrasť pozostalým po obetiach tohto útoku. Poslaním agentúry je napomáhať formovaniu kultúry kvality a zvyšovať kvalitu vzdelávania na našich vysokých školách. Akreditačné štandardy od vysokých škôl vyžadujú, že politiky, štruktúry a procesy vnútorných systémov zabezpečenia kvality vysokých škôl majú zaručovať ochranu proti akémukoľvek druhu intolerancie a diskriminácie študentov, zamestnancov a uchádzačov, najmä na základe pohlavia/rodu, rasy, farby pleti, jazyka, veku, sexuálnej orientácie, viery alebo náboženstva, zdravotného znevýhodnenia, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, majetku a pôvodu.