Minulý týždeň v SAAVŠ

Aktuality TOP
  • predseda výkonnej rady agentúry sa zúčastnil na práci ENQA QA-FIT Focus Group, zameranej na budúcnosť ESG a prístupu k externému zabezpečovaniu kvality vysokoškolského vzdelávania,
  • diskusia s členom medzinárodného poradného zboru SAAVŠ Geraldom Groshekom,
  • zasadnutie výkonnej rady agentúry,
  • stretnutie so zástupcami Študentskej rady vysokých škôl ohľadom výsledkov doktorandského prieskumu.