Návrh sadzobníka poplatkov za úkony Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo na pripomienkovanie verejnosťou

Aktuality Tlačové správy TOP

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo sprístupňuje na verejné pripomienkovanie návrh sadzobníka poplatkov za úkony Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo. Tento návrh je dostupný na webovom sídle agentúry. Pripomienky k návrhu sadzobníka poplatkov za úkony Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo je možné predkladať agentúre do 02. júla 2022 prostredníctvom elektronického formulára.

Pripomienky doručené počas tejto lehoty budú vyhodnotené a ich vyhodnotenie, spolu s návrhom, bude predložené Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR.