SQAF 2022 – Budúcnosť zabezpečovania kvality na vysokých školách

Realizované podujatia

26. – 27. máj 2022, Hotel TATRA, Bratislava


Uskutočnilo sa prvé neformálne stretnutie osôb zodpovedných za zabezpečovanie kvality na slovenských vysokých školách.

Cieľom podujatia je rozvíjať komunitu odborníkov a networking v tejto oblasti na Slovensku.


QUO VADIS kvalita na vysokých školách

Prebiehajúce činnosti zosúlaďovania

Zosúlaďovanie habilitačných konaní a inauguračných konaní

Posudzovanie vnútorných systémov zabezpečovania kvality