SAAVŠ informovala o stave posudzovania vysokých škôl na zasadaní RVŠ

Aktuality TOP

V piatok 8. júna 2023 zasadalo plénum Rady vysokých škôl SR (RVŠ). Zúčastnil sa ho aj prof. Robert Redhammer, predseda výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry (SAAVŠ).


Na zasadnutí vystúpil aj Robert Redhammer s informáciou o priebehu posudzovania slovenských vysokých škôl pre nové akreditácie. “Do dnešného dňa navštívili naše expertné pracovné skupiny približne tretinu škôl. Prvé hodnotiace správy pracovných skupín očakávame koncom leta. K týmto výsledkom sa budeme vyjadrovať na jeseň, pričom priestor na vyjadrenie sa k hodnoteniu dostanú aj samotné školy,” uviedol. Väčšie vysoké školy budú skupiny hodnotiť v priebehu októbra a novembra. Na budúci rok zostanú ešte 4 školy, ktoré dopĺňali žiadosti o akreditácie a preto sa začiatok týchto konaní oneskoril.

Pracovné skupiny expertov vedú na školách osobitné štruktúrované diskusie s rôznymi skupinami ľudí, funkcionármi, študentmi, učiteľmi aj zástupcami odbornej praxe a zamestnávateľmi. Smerujú k ujasneniu podkladov zo žiadostí o akreditácie a k overovaniu faktov a skutočností. “Žiaľ, podklady z viacerých škôl nie sú na úrovni, akú sme očakávali. Môže to viesť k zložitejšiemu a dlhšiemu posudzovaniu, ale aj k tomu, že v niektorých prípadoch napokon nebude konštatovaný súlad so štandardmi,” popisuje Redhammer.

Výsledkom hodnotenia škôl budú aj konkrétne odporúčania, ktoré pomôžu školám ďalej zlepšovať kvalitu poskytovaného vzdelávania. Je to náročný, dlhodobý proces avšak prospešný. “Verím, že to spoločne zvládneme. Chcem sa poďakovať vysokým školám za dobrú súčinnosť pri organizácií návštev expertných skupín, za prístup k príprave a zabezpečeniu všetkých úkonov. Verím, že celý tento proces pomôže zlepšovať poskytované vysokoškolské vzdelávanie,” dodal Redhammer.