Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo sa stala členom INQAAHE – Medzinárodného združenia akreditačných agentúr pre vysoké školstvo.

Aktuality Projekty TOP

INQAAHE je najstaršou celosvetovou organizáciou združujúcou akreditačné agentúry, ktorá poskytuje priestor na diskusiu a riešenie problémov v oblasti zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania.