Staré akreditácie vysokých škôl dokončí už nová agentúra

Aktuality

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo (SAAVS) prevzala agendu Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády a časť kompetencií Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR týkajúcu sa udeľovaní akreditačných rozhodnutí. Neukončené konania sa dokončia podľa starých kritérií avšak podľa nových postupov, t. j. novými odbornými pracovnými skupinami.