Agentúra podporuje humanitárne aktivity vysokých škôl 

Aktuality TOP

Bratislava, 25. 2. 2022

Vysoké školy sa mesiace pripravujú na akreditácie svojich vnútorných systémov kvality. Zavádzajú systémy riadenia kvality v súlade s európskymi štandardami kvality, pričom prechádzajú mnohými zmenami svojho vnútorného fungovania.

Dnes sa však na prvé miesto dostáva potreba pomoci ľuďom, ktorí z večera do rána prišli o svoje bývanie a utekajú pred vojnou. Mnohí v strachu, bez strechy nad hlavou, trpia hladom a chladom. Vnímame, že mnohé školy už zabezpečujú podporu svojim ukrajinským študentom, kolegom a ich príbuzným. 

„Verím, že vysoké školy budú hľadať ďalšie zdroje, ľudské i materiálne, pre pomoc núdznym a tak preukážu praktické príklady napĺňania hĺbky európskej hodnoty humanizmu a ľudskosti, ako jednej z dôležitých súčastí poslania európskych univerzít“ vyhlásil Robert Redhammer, predseda výkonnej rady SAAVŠ. „Uisťujem vysoké školy že pri nasledujúcich akreditáciách bude akreditačná agentúra primerane prihliadať k týmto vážnym a ťažkým okolnostiam“ dodal Redhammer.