Výberové konanie na pozíciu referent pre správu registratúry

Aktuality TOP

Miesto práce
Námestie slobody 11, Bratislava (pozícia umožňuje občasnú prácu z domu)

Druh pracovného pomeru
plný úväzok, skrátený úväzok

Termín nástupu
1.8.2022/ ASAP

Mzdové podmienky (brutto)
1 100 EUR/mesiac (konečná výška odmeny bude stanovená na základe konkrétnych schopností, odbornej praxe a predpokladov uchádzača)


Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

• zabezpečovanie prijímania, podávania a doručovania dokumentov, listových zásielok a balíkov agentúry,
• archivačná a registratúrna činnosť, vedenie evidencie podľa stanovených postupov a vnútorných predpisov,
• zabezpečovanie činnosti sekretariátu, vybavovanie telefonických hovorov, plánovanie a organizovanie termínov agentúry,
• zodpovedanie za poriadok v priestoroch sekretariátu a zasadačky agentúry,
• uvádzanie návštev za príslušnými pracovníkmi a zaznamenávanie do knihy návštev,
• výkon podporných úloh technickej a administratívnej povahy súvisiacich s chodom agentúry,
• výpomoc pri organizačnom zabezpečovaní prípravy materiálov a priebehu porád,
• sledovanie stavu kancelárskych potrieb, občerstvenia a vybavenia kancelárie, realizovanie objednávky v spolupráci s vedúcim oddelenia ekonomiky a prevádzky (s prihliadnutím na možnosti rozpočtu),
• výpomoc pri plánovaní, pripravovaní a realizovaní školení a seminárov agentúry.
• podporné činnosti pri výkone administratívneho chodu kancelárie agentúry,
• spolupráca pri vytváraní interných smerníc v oblasti registratúry,
• oboznámenie nových zamestnancov s registratúrnym poriadkom a IS pre registratúru,
• participácia pre zlepšovanie procesov, analýza potrieb a návrh riešení v oblasti registratúry,
• plnenie ďalších úloh podľa pokynov nadriadeného,
• zástup správcu sociálnych sietí a odborného administratívneho referenta v čase jeho neprítomnosti v plnom rozsahu.

Zamestnanecké výhody, benefity

Práca v rozvíjajúcej sa inštitúcii a v dobrom kolektíve, podpora vzdelávania a odborného rastu. Bližšie informácie pri osobnom pohovore.

Informácie o výberovom konaní

Zoznam požadovaných dokladov:
• profesijný štruktúrovaný životopis,
• motivačný list,
• kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní; pri zahraničnom diplome aj rozhodnutie ministerstva o uznaní zahraničného diplomu za rovnocenný diplomu získanému po absolvovaní vysokoškolského vzdelania na území SR,
• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
• súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov na účel výberového konania
• čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.7.2022

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské s maturitou
nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie
študent vysokej školy
vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa

Jazykové znalosti

Anglický jazyk – Stredne pokročilý (B2) a Slovenský jazyk – Expert (C2)

Ostatné znalosti

Microsoft Word – Pokročilý
Microsoft Excel – Pokročilý
AVIS program – Mierne pokročilý
Microsoft PowerPoint – Pokročilý

Prax na pozícii/v oblasti

1

Počet rokov praxe

2

Osobnostné predpoklady a zručnosti

• analytické myslenie,
• dôslednosť, presnosť,
• dobré komunikačné schopnosti,
• znalosť slovenského jazyka na úrovni C2
• znalosť anglického jazyka na úrovni B2 až C2,
• znalosť iného cudzieho jazyka výhodou.