Tematická správa – Súhrnná správa o zisteniach prieskumu názorov študentov (Akademická štvrťhodinka)

Aktuality Tematické správy TOP

Agentúra zverejňuje tematickú správu pod názvom Súhrnná správa o zisteniach prieskumu názorov študentov (Akademická štvrťhodinka). Jej cieľom bolo získať komplexný pohľad vysokoškolských študentov na Slovensku na ich štúdium a študentský život