Veríme, že vysoké školstvo a vedecký výskum budú aj na Slovensku vnímané ako investícia do budúcnosti (SAAVŠ na valnom zhromaždení združenia Európskych agentúr pre kvalitu vysokých škôl – ENQA)

Aktuality Tlačové správy TOP

Kvalita vysokého školstva je širšou témou v Európe, nielen na Slovensku. Ťažiskom diskusií sa stáva riadenie kvality medzinárodných študijných programov, keďže ich počty narastajú a narážajú na rozdiely v národných legislatívach. Téma dokonca presahuje Európu.


Vo Švédskom Štokholme sa dnes a zajtra uskutočňuje valné zhromaždenie Európskeho združenia agentúr zabezpečujúcich kvalitu vysokých škôl (ENQA). V tajnom hlasovaní potvrdili na ďalšie funkčné obdobie doterajšieho prezidenta Douglasa Blackstocka z Veľkej Británie. Témami rokovania sú najmä riadenie kvality spoločných študijných programov, štandardizácia postupov a kritérií, ale aj riadenie kvality a e-learning, uznávanie vzdelania, či akademická integrita. 

Slovenská akreditačná agentúra sa zúčastňuje tohto zasadnutia po prvýkrát, zatiaľ ako pridružený člen bez práva hlasovať. To by sa mohlo zmeniť po úspešnom absolvovaní ENQA Agency Review procesu, o ktorý už agentúra požiadala. 

,,Vyhovieť čo najskôr požiadavkám Európskych štandardov a usmernení pre riadenie kvality (ESG 2015) na slovenských vysokých školách je prvým krokom pre zlepšovanie kvality poskytovaného vzdelávania. Na zavádzaní riadenia kvality intenzívne spolupracujeme so samotnými vysokými školami a v nasledujúcom roku preveríme pokrok na každej jednej z nich,“ uviedol Robert Redhammer, predseda výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo.* 

Šéfovia agentúr sa zišli v modernom prostredí Karolinska Institutet, prestížnej Švédskej univerzity, jednej z najlepších na svete. „Žasnem nad rozsahom investícií, ktoré do vysokého školstva a vedeckého výskumu vo Švédsku tečú. Vlastne v každej rozvinutej krajine,“ uviedol Robert Redhammer. „Bez hlbších zmien vo financovaní bude ťažké o skutočnom zlepšovaní kvality hovoriť. Verím, že sa podarí docieliť, aby sa vysoké školstvo a vedecký výskum aj na Slovensku vnímali ako investícia do budúcnosti, v prospech občanov, nie ako výdavok na spotrebu,“ dodal. 

Podujatie má cez 100 účastníkov nielen z európskych krajín, ale aj zástupcov Ázie, Austrálie či Afriky. 


* Podľa zákona si vysoké školy mali navrhnúť a zaviesť vlastné ,,vnútorné systémy zabezpečovania kvality“, preveriť všetky poskytované študijné programy a majú do konca roka požiadať agentúru o akreditáciu.