Tematická správa – Zmeny vo vysokom školstve v dôsledku zavádzania systémov zabezpečovania kvality 2019 – 2021

Aktuality Tematické správy TOP

Agentúra zverejňuje tematickú správu zameranú na zásadné zmeny vo vysokom školstve, ktoré súvisia so zavádzaním systémov zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania v Slovenskej republike v rokoch 2019 až 2021.