Viac ako 300 účastníkov podujatia ku kvalite vysokých škôl

Aktuality Tlačové správy TOP

V piatok sa uskutočnilo už štvrté odborné online podujatie v tomto roku organizované Slovenskou akreditačnou agentúrou pre vysoké školstvo. Zamerané bolo na zlepšovanie cieľov vzdelávania študijných programov vysokých škôl a na „profil absolventa“.

Úplné znenie tlačovej správy je dostupné v prílohe článku.