Vzdelávanie orientované na študenta (SCL – “Student-centered learning”)

Realizované podujatia

Sekcia: Podujatia, Realizované podujatia


Podujatie organizované v spolupráci so Študentskou radou vysokých škôl (ŠRVŠ) sa uskutočnilo 9. 4. 2021.
Zástupcovia ŠRVŠ spolu so zástupcom Európskej študentskej únie (ESU) a inými hosťami diskutovali ako otočiť kompas vzdelávania na študenta.
Pozvánka na podujatie
Prepojenie SCL na ESG 2015 – Pegi Pavletić, Európska študentská únia  

Výsledky hlasovania účastníkov Mentimer
Zvyšovanie kompetencií vysokoškolských učiteľov – Mgr. Gabriela Pleschová, MSc. PhD., koordinátorka projektu IMPACT

Záznam podujatia: https://youtu.be/qzCFu141xvI