Profil absolventa, ciele a výstupy vzdelávania

Realizované podujatia

Sekcia: Podujatia, Realizované podujatia


On-line diskusia k profilu absolventa, cieľom a výstupom vzdelávania sa uskutočnila 19. 3. 2021.

Cieľom podujatia bolo iniciovať diskusiu a umožniť vysokým školám zdieľať rôzne prístupy v uvedenej oblasti interného zabezpečovania kvality.
Súčasťou bola tiež komunikácia východiskových požiadaviek pri definovaní cieľov a výstupov vzdelávania z pohľadu Kvalifikačného rámca v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania.


| doc. PaedDr. Marcela Verešová, PhD.

| doc. PhDr. Markéta Rusnáková PhD.; Mgr. Daniel Markovič, PhD.