Výberové konanie na pozíciu Právnik

Aktuality TOP

Miesto práce
Námestie slobody 11, Bratislava

Druh pracovného pomeru
plný úväzok

Termín nástupu
01.09.2023 alebo dohodou

Mzdové podmienky (brutto)

1 600 – 2 100 EUR/mesiac

Základná mzda – konečná výška bude stanovená na základe schopností, odbornej praxe a predpokladov uchádzača.


Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

• všeobecná právna agenda s možnou ďalšou špecializáciou
• právna agenda so zameraním na právne predpisy upravujúce postupy v oblasti vysokých škôl, najmä zákon č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
• spracovanie znení akreditačných rozhodnutí a s tým súvisiaca agenda.

Zamestnanecké výhody, benefity

Práca v rozvíjajúcej sa inštitúcii a v dobrom kolektíve.

Informácie o výberovom konaní

Zoznam požadovaných dokladov:
• profesijný štruktúrovaný životopis,
• motivačný list,
• kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní; pri zahraničnom diplome aj rozhodnutie ministerstva o uznaní zahraničného diplomu za rovnocenný diplomu získanému po absolvovaní vysokoškolského vzdelania na území SR,
• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
• súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov na účel výberového konania
• čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

31.8.2023

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa
vysokoškolské III. stupňa

Vzdelanie v odbore

právo

Jazykové znalosti

Anglický jazyk – Stredne pokročilý (B2)

Osobnostné predpoklady a zručnosti

• analytické myslenie,
• dôslednosť, presnosť,
• dobré komunikačné schopnosti,
• znalosť anglického jazyka na úrovni B2 až C2.