Výberové konanie na pozíciu Projektový manažér/koordinátor akreditačných činností

Aktuality TOP

Miesto práce
Námestie slobody 11, Bratislava

Druh pracovného pomeru
plný úväzok

Termín nástupu
01.09.2023 / dohodou

Mzdové podmienky (brutto)

1 600 – 2 000 EUR/mesiac

Konečná výška odmeny bude stanovená na základe konkrétnych schopností, odbornej praxe a predpokladov uchádzača.


Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Hlavnou náplňou práce je administrácia a zabezpečovanie agendy agentúry v oblasti akreditačných konaní, najmä:
– koordinácia posudzovaní na vysokých školách,
– zabezpečovanie prideleného akreditačného konania,
– zabezpečovanie procesného spracovania žiadostí vysokých škôl a ďalších akreditačných procesov,
– koordinácia a zabezpečovanie činnosti pracovných skupín výkonnej rady agentúry,
– zabezpečovanie komunikácie s členmi pracovných skupín a so žiadateľmi o akreditáciu,
– príprava a zabezpečovanie podkladov na zasadnutia výkonnej rady agentúry,
– spolupodieľanie sa na aktualizácii zoznamu posudzovateľov a na školeniach posudzovateľov,
– podieľanie sa na príprave analytických podkladov týkajúcich sa oblasti pôsobnosti agentúry,
– podporné činnosti pri výkone administratívneho chodu kancelárie agentúry,
– iné úlohy na základe zadania.

Zamestnanecké výhody, benefity

Práca v rozvíjajúcej sa inštitúcii a v dobrom kolektíve, samozrejmosťou je podpora vzdelávania
a odborného rastu. Informácie k ostatným benefitom budú poskytnuté pri osobnom stretnutí.

Informácie o výberovom konaní

Zoznam požadovaných dokladov:
– profesijný štruktúrovaný životopis,
– motivačný list,
– kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní; pri zahraničnom diplome aj rozhodnutie ministerstva o uznaní zahraničného diplomu za rovnocenný diplomu získanému po absolvovaní vysokoškolského vzdelania na území SR,
– čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
– súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov na účel výberového konania
– čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

31.8.2023

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa
vysokoškolské III. stupňa

Jazykové znalosti

Anglický jazyk – Stredne pokročilý (B2)

Ostatné znalosti

Microsoft Excel – Pokročilý
Microsoft Word – Pokročilý
Microsoft Outlook – Pokročilý
Microsoft Teams – Pokročilý

Vodičský preukaz

B

Počet rokov praxe

1

Osobnostné predpoklady a zručnosti

– skúsenosti v oblasti vysokoškolského vzdelávania
– znalosť anglického jazyka na úrovni B2 až C2
– ochota cestovať po SR
– analytické myslenie,
– dôslednosť, presnosť,
– dobré komunikačné schopnosti.
– znalosť zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.