Výstupy prieskumu Akademická štvrťhodinka – webinár pre vysoké školy.

Realizované podujatia

Webinár bol organizovaný pri príležitosti zverejnenia výstupov prieskumu názorov študentov na vysokoškolské vzdelávania Akademická štvrťhodinka.

Cieľom bolo predstavenie práce s výstupmi pre vysoké školy. V rámci webinára sme ukázali, ako sa zorientovať v zaslaných podkladoch (výstupy pre každú školu boli zaslané 25. 10. 2021).

Podrobné dáta z prieskumu za jednotlivé vysoké školy nebudú prístupné širokej verejnosti, budú s nimi však pracovať posudzovatelia a zamestnanci SAAVŠ, pre ktorých budú indikáciou toho čo sa na škole darí a čo nie z pohľadu študentov. Zverejňované sú len agregované údaje (https://prieskum.saavs.sk/vysledky/).

Z webinára bol robený záznam, ktorý Vám sprístupníme na vyžiadanie (len pre vysoké školy). Rovnako podrobnejšie informácie o dátach alebo otázky priamo k Vašej škole budete je možné získať prostredníctvom jana.stovickova[at]saavs.sk.