Záver projektu OECD, EK a úradu vlády SR „Zvýšenie kvality vysokého školstva“

Aktuality Realizované podujatia

25.november, o 10:00 hod.
Link na registráciu: https://meetoecd1.zoom.us/meeting/register/tJAvceuurTIuGt3V6bq6UXZIW5UO5ZxrnJcp

Pozývame Vás 25. novembra 2021 o 10:00 hod. na záverečné stretnutie k projektu organizovaného Inštitútom pre stratégie a analýzy úradu vlády SR v spolupráci s Európskou komisiou a OECD „Zvýšenie kvality vysokého školstva“, na ktorom sme participovali. Záverečná správa projektu obsahuje hodnotenie výkonnosti slovenského vysokého školstva, akčný plán reformy so zameraním na zlepšenie riadenia a financovania vysokého školstva a medzinárodné príklady reformy vysokého školstva, ktoré môžu slovenskí tvorcovia politík a inštitucionálni lídri považovať za užitočné, keďže spolupracujú na zlepšení národného systému vysokoškolského vzdelávania. Celá správa je k dispozícii v angličtine na iLibrary OECD na tomto odkaze: https://oe.cd/il/47O. Kapitola správy obsahujúca akčný plán bola preložená do slovenského jazyka a je prílohou tejto pozvánky.

Súčasťou záverečného podujatia budú posolstvá predsedu vlády SR a ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR a úvodné vystúpenia predstaviteľov Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo, Európskej komisie a OECD. Nasledovať bude prezentácia zistení a odporúčaní OECD a pohľadov a iniciatív slovenských subjektov z oblasti vysokého školstva, vrátane príležitostí na otázky a odpovede. Program podujatia je v prílohe.